You have no items in your shopping cart.

Blog

Nye Nabolokaler

Wednesday, December 11, 2013 Comments (0)

Vi har for nyligt lejet os ind i flere af nabo lokalerne på blokken, og har fået os en masse ekstra plads. Denne ekstra plads har vi tænkt os at bruge på vores skole udstyr, undervisning og på opbevaring af udstyr.

Hvis du er eller bliver medlem af Ocean Dive Club for du blandt andre fordelle, mulighed for at få dit udstyr opbevaret i vores lokaler.

Den ekstra plads vil forhåbentlig også hjælpe på vore mere eller mindre konstante rod i butikken.

Lokalerne skulle gerne være klar til brug i januar 2014, og der vil være en opslag i nyhedsbrevet når lokalet endelig står færdigt.

                      - Victor Schousboe, Team ODE

Leave your comment